Testamente

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk bindende dokument også kaldes en viljeserklæring. Det er hvor en person bestemmer, hvordan personens ejendele skal disponeres, når personen efterlader sig ved sin død. Der er blevet anvendt testamenter så længe, som der har været skriftsprog. Et testamente skifter ret, selvom det ikke er meddelt den, der betænkt i testamentet. Et testamente eller dele deraf kan i nogen tilfælde også forekomme mundtlig. Hvis en person mundtligt disponerer over sine efterladte ejendomme, så kan det anses for testamente i den forstand, at den kan lægges til grund ved skiftet af dødsboet, hvis alle vel og mærket er indforstået med dette og dermed respektere dette. Et testamente skal endvidere være i overensstemmelse med arveloven.

Billede af testamente

To former for testamente

Der findes to former for testamenter. Disse er et notartestamente og et vidnetestamente. Et notartestamente er, hvor testamentet bliver registreret offentligt. En notar er en embedsmand med tilknytning til et dommerkontor. Notaren laver ikke selve testamentet, men lægger testamentet i et register over notartestamenter, hvorved testamentet er offentliggjort. Dette betyder, at du er sikker på at dit testamente kommer til at være det gældende og at dine ønsker dermed bliver opfyldt.

Et vidnetestamente er, hvor testamentet bliver bekræftet af to vidner. Der er dog nogle krav, som et vidnetestamente skal overholde for at testamentet er gældende. Disse krav er blandt andet at personen, der tegner et testamente skal skrive under og vedkende sig testamentet, mens begge vidner samtidig er til stede. Begge vidner skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være fyldt 18 år og må ikke selv bære betænkt i testamentet. Et vidnetestamente har samme gyldighed som et notartestamente, men da det ikke er registret, så kan det potentielt set blive væk. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis begge vidner er afgået ved døden, da det dermed vil være svært at bevise, hvad der har været personens ønske. Det kan derfor klart anbefales at få lavet et notartestamente.

Billede af testamente

Hvem skriver et testamente?

Inden at du skal vælge, hvilken form for testamente du ønsker, så skal selve testamentet også produceres og dermed skrives skriftligt. Der er ingen krav eller regler til hvem, der skal skrive et testamente. Det er i den forbindelse også potentielt set muligt, at skrive dit testamente selv. Det kan dog anbefales, at du benytter dig af en advokat, som kan hjælpe dig med at få skrevet dit testamente korrekt og udførligt. Du kan altid få rettet eller ændret i dit testamente, hvis du ønsker dette. Her kan det igen anbefales at benytte dig af en advokat, som kan hjælpe dig med at ændre og sikrer dig at alt er juridisk korrekt. Hvis du har et testamente med f.eks. en ægtefælle, så gælder der helt særlige regler i forhold til ændring af et testamente, hvilket en advokat ligeså vil kunne hjælpe dig. Det er dermed en fordel at få juridisk rådgivning i form af, at benytte sig af en advokat i forbindelse med et testamente. Det kan også være en fordel, at få juridisk rådgivning til mange andre formål, herunder kan f.eks. boligkøb nævnes. Du kan læsere nærmere om juridisk rådgivning og boligkøb her.