Forældrekøb skat

Et forældrekøb er når en forælder køber en ejerbolig med den forudsætning at leje den ud til sit barn. Det kan i storbyerne i Danmark være svært at finde en bolig. Dette skyldes hovedsagligt, at der er mangel på boliger i storbyerne, men også at lejepriserne er tårnhøje. Et forældre køb kan derfor være med til at give dit barn tag overhovedet til en fornuftig lejepris, samt give dit barn en mere rolig start ved f.eks. et studiestart i en storbyerne.

Et forældre køb kan endvidere ses som værende en god investering for forældrene. Dette skyldes især, at efterspørgslen i storbyerne er i markant stigning, og man kan derfor forestille sig, at hvis du som forældre køber en ejerbolig, så kan den stige i pris. Et andet vigtigt element ved forældrekøb er skat. Der kan nemlig være en skattemæssigfordel forbundet ved et forældreløb.

billede af forældrekøb skat

Forældrekøb beskatningsformer

Når du som forældre køber en ejerbolig med det formål at leje den ud til dit barn og dermed laver et forældrekøb, så skal du vælge imellem tre forskellige beskatningsformer. Disse tre beskatningsformer er henholdsvis skat efter de almindelige skatteregler, virksomhedsordningen og kapitalordningen.

Skat efter de almindelige skatteregler

Som det lyder i overskriften, så betaler du her skat efter de almindelige skatteregler. Det kan for de fleste virke som det nemmeste. Det overskud der måtte være fra at udleje lejligheden til dit barn beskattes på samme måde, som din almindelige lønindkomst. Selvom det er den nemmeste løsning, så kan meget sjældent betale sig, da det ofte er den løsning der er mindst skattemæssig fordelagtigt.

Virksomhedsordningen

Hvis der er overskud fra at udleje lejligheden, så kan du ve at vælge virksomhedsordningen fratrække renteudgifterne direkte i overskuddet. Det betyder med andre ord, at du som udlejer kan fratrække overskuddet i din personlige indkomst. Derudover skal du ved denne beskatningsform betale mindre i arbejdsmarkedsbidrag samt eventuelt topskat. Denne beskatningsform kan derfor være en fordel netop fordi, at overskuddet kan fratrækkes i udlejerens personlige indkomst.

Der skal dog tilføjes at der er forholdsvis mange krav, som skal opfyldes ved denne beskatningsform og det i den forbindelse kan være nødvendigt at få rådgivning.

Kapitalordningen

Ved kapitalordningen beregnes der et kapitalafkast, som bliver beskattet som kapitalindkomst i steder for din personlige indkomst. Ved at vælge den form får du en lavere skattesats og du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag. Du som forælder skal betale skat af overskuddet før renter og før fratrukket kapitalaflast. Dernæst bliver det beregnede overskud beskattet som din personlige indkomst, men din renteudgift vil blive fradraget i kapitalindkomsten. Du som forælder skal sammen med din udlejer, som er dit barn, betale ejendomsværdiskat i udlejningsperioden. Kapitelordningen er nemmere at administrere end virksomhedsordningen og kan derfor være et rigtigt godt alternativ.

Overordnet kan det siges, at det er mest fordelagtigt set fra det økonomiske aspekt at vælge enten virksomhedsordningen eller kapitalordningen. Dette er dog meget individuelt fra forælder til forælder og ikke mindst fra økonomi til økonomi. Du kan læse nærmere og mere deltaljeret om forældrekøb her og her.

billede af forældrekøb skat

Få rådgivning i forbindelse med forældrekøb skat

Hvis du står overfor et forældrekøb, så kan det virke uoverskueligt og ikke mindst svært at forstå de tre beskatningsformer og i den forbindelse vælge den rigtige beskatningsform for lige netop dig og din økonomi. Forældrekøb er en stor beslutning samt en investering og det skulle i så fald gerne være en god investering. Det er derfor en fordel at få rådgivning. Ved at rådgivning af en der har kompetencerne samt viden om beskatningsformerne, kan du være sikker på, at du foretager et forældrekøb, som er finansieret på den mest optimale måde og dermed bedste måde. Du kan få rådgivning af en uvildig rådgiver. Du kan læse mere om en uvildig rådgivning her.