Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der sikrer både køber og sælger, hvis køber opdager nogle skader i boligen, som opstår inden køber overtager boligen. Som køber sikrer du dig, at hvis der er skader og skjulte fejl, der skal ordnes, så er du dækket ind og det går derfor ikke ud over din egen private økonomi. Modsat sikrer sælger sig mod at blive ansvarliggjort for disse fejl og mangler, da størstedelen af ansvaret dermed går til forsikringsselskabet.

For at der kan laves en ejerskifteforsikring, kræves det at der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Der kan tegnes en ejerskifteforsikring på både hus, rækkehus, ejerlejlighed eller sommerhus. Der skal her tilføjes, at en ejerskifteforsikring kan være dyrere ved en ejerlejlighed, da tilstandsrapporten omfatter fællesarealer og dermed ikke kun selve lejligheden. Du kan ikke tegne en ejerskifteforsikring på landbrugsejendomme eller andelsboliger.

Billede af ejerskifteforsikring

Hvem betaler en ejerskifteforsikring?

Prisen på en ejerskifteforsikring kan variere meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Det er i den forbindelse også vigtig,  at undersøge de mange forskellige forsikringsselskaber i Danmark. Derudover er prisen på en ejerskifteforsikring afhængig af husets alder og størrelse. Som regel varer en ejerskifteforsikring mellem 5-10 år og kan koste imellem 10.000 til 40.000 kroner. Derudover har selve prisen på boligen en betydning. Jo dyrere boligen er, desto dyrere vil ejerskifteforsikringen være.

Det er ofte sælger, som tilbyder køber en forsikring i et forsikringsselskab. Betalingen vil derefter som regel fordeles ligeligt mellem køber og sælger. Hvis du som køber ikke ønsker den forsikring, som sælger har tilbudt, så er sælger ikke nødsaget til at betale mere end det beløb, som blev tilbudt ved det forsikringsselskab sælger havde valgt.

Flere typer af ejerskifteforsikringer

Der findes flere typer af ejerskifteforsikringer, herunder er de overordnede:
– Ejerskifteforsikringer med standarddækning
– Ejerskifteforsikringer med udvidet dækning.

Den store forskel på disse to forsikringer er, hvad der bliver dækket. En ejerskifteforsikring med standarddækning dækker udbedring af skader, som allerede er tilstede på overtagelse dagen, men som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Derudover dækker den manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, lovliggørelse af ulovlige installationer samt byggeudgifter, hvis du som køber skal reparere skader for at opfylde nutidens krav.

En ejerskifteforsikring med udvidet dækning dækker over alt overstående og mere til. Den dækker f.eks. hvis indretningen i huset er ulovligt udført og, hvis der er forhold ved huset som skader boligen. Derudover dækker den også, hvis der er ulovlige kloak og stikledninger uden for fundamentet, udslip af forbrugsvand, olie eller naturgas i forbindelse med en skade samt skimmelafrensning.

Når du skal vælge, hvilken ejerskifteforsikring du skal have, så er det altså vigtigt at undersøge, hvilken der passer bedst til jeres situation og boligen. Det kan i den forbindelse være en fordel, at benytte en byggeteknisk rådgiver, som kan give et overblik over, hvordan husets stand er.

Billede af ejerskifteforsikring

Kan det betale sig at have en ejerskifteforsikring?

Det er en klar fordel for køber såvel som for sælger at tegne en ejerskifteforsikring. På trods af at det er mange penge oveni, som skal betales for en ejerskifteforsikring, så er det dét værd. Hvis du kigger på de overstående nævnte ting, som forsikringen dækker, så vil det være noget dyrere at ”ordne” selv, hvis uheldet er ude. Den pris som du kan risikere at betale, kan nemlig være ret dyr og voldsom.

Så hvis du sammenligner de to priser, så er det en klar fordel at vælge en ejerskifteforsikring og dermed være i sikre hænder og komme godt fra start i din nye bolig.

Når du køber bolig skal du også være opmærksom på at få en boligadvokat med på sidelinjen. Du kan læse mere om, hvad en boligadvokat kan hjælpe dig med her. Ønsker du dig den bedste og billigste boligfinansiering, kan du søge rådgivning ved uvildige finansielle rådgivere her.